Obchodní podmínky

Obch. podmínky

 

Provozovatel - prodávající

I. Úvodní ustanovení

II. Kupní smlouva

III. Přepravní a platební podmínky

IV. Dodací lhůta

V. Odstoupení od kupní smlouvy

VI. Odpovědnost za vady Zboží

VII. Mimosoudní řešení sporů

VIII. Závěrečná ustanovení